Milí žiaci, nezabúdajte na školu, škola na vás tiež nezabúda!

Nezabúdajte vypracovať pracovné listy. Vypracované úlohy – PL posielajte do školy prostredníctvom asistentky Danky. Zber sa uskutočňuje každý utorok a piatok po 10.00 hod. Pre žiakov školy sa po dohode s triednymi učiteľkami uskutočňuje online vzdelávanie prostredníctvom Facebooku a Messengera. Zatiaľ to funguje pre žiakov 4. A a 3. B. Navštevujte našu Facebookovú stránku –… Pokračovanie…

Opatrenie ministerstva školstva – Školy zostanú uzavreté do odvolania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020… Pokračovanie…

Spevácka súťaž

Na našej základnej škole sa dňa 28. februára konalo školské kolo speváckej súťaže. Každá triedna učiteľka vybrala zo svojej triedy troch najlepších spevákov, ktorí mali možnosť predviesť svoj spevácky talent pred všetkými spolužiakmi. Súťažiaci spievali slovenské ľudové piesne a súťažili v dvoch kategóriách. kategória: 0. A, 1.A, 1.B 2. A a žiaci… Pokračovanie…

Fašiangové šišky

Fašiangové dobroty 21.2. 2020 v školskom klube deti tretieho a štvrtého ročníka upiekli šišky pre obe oddelenia ŠKD. Fašiangové obdobie sme takto ukončili spoločným stolovaním v triede 2. A. Prváci a druháci ocenili prácu svojich kamarátov  vďakou a pochvalou. Žiaci starších ročníkov získali nové zručnosti, ktoré využijú aj v domácom prostredí. Pokračovanie…

Hry na snehu

Dňa 15.1.2020 sa uskutočnili preteky v snehu pre žiakov Školského klubu. Zimné športové aktivity sú priaznivé pre zdravotný stav detí a navyše, majú veľkú radosť z pohybu. Žiaci tretieho aj štvrtého ročníka sa pretekali v sánkovaní a bobovaní. Žiaci prvého ročníka skúšali jazdu na klzákoch. S odvahou sa pustili aj z najvyššieho kopca. Na záver si… Pokračovanie…

Karneval

Fašiangy Turice… Piatok 14.2. 2020 nebol na našej škole celkom obyčajný deň. Slávnostne vyzdobená telocvičňa čakala, kedy sa začne zábava – karneval. Hneď ráno do triedy prinášali rozžiarené očká tašky s prekvapením, ktoré po niekoľkých hodinách odhalili v sebe princeznú, strigu, Červenú Čiapočku, indiánku, Spidermana, kráľa a iné deťom obľúbené… Pokračovanie…

Deň bezpečného internetu

Vo februári si pripomíname Deň bezpečného internetu a pri tejto príležitosti dňa 05.02.2020 žiakov 3. ročníkov navštívila príslušníčka PZ z ORPZ Poprad. Cieľom prednášky bolo poukázať na riziká hroziace deťom vo virtuálnom svete. Ako sa pred nimi chrániť. Internet je pre deti bežnou súčasťou života, preto musíme mať na pamäti,… Pokračovanie…