Voľné miesto – pedagogický asistent

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov. Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121, 059 14 Vydrník Kategória voľného pracovného… Pokračovanie…

Ukážky prvej pomoci

Predposledný školský deň zavítali do našej školy študenti – dobrovoľníci z Červeného kríža. Žiakom predviedli ukážky prvej pomoci – resuscitáciu, prvú pomoc pri rôznych krvácajúcich poraneniach kože a zlomeninách. Žiaci si mohli podanie prvej pomoci vyskúšať na svojich spolužiakoch alebo na figuríne, ktorú študenti priniesli so sebou. Podať správne prvú… Pokračovanie…

Dopravná výchova

Dňa 24.6.2019 si žiaci  našej základnej školy vo Vydrníku mali možnosť prakticky precvičiť teoretické vedomosti z dopravnej výchovy na simulovanom dopravnom ihrisku. Činnosť bola zameraná na pohyb chodcov po cestnej komunikácii, prechádzanie cez priechod pre chodcov, správanie sa pri semafore, poznávanie dopravných značiek, správanie sa cyklistov na cestách. Žiaci si… Pokračovanie…

Opekačka

Výlet spojený s opekačkou. Každý rok je u nás zvykom usporiadať deťom pred letnými prázdninami výlet,či opekačku. Rozhodli sme sa, že na záverečnú opekačku s deťmi  pôjdeme pod Ostrú huru – ku prameňu. Cesta ubehla veľmi rýchlo. V cieli nás čakal nádherný kus prírody s miestom na opekanie.  Pani učiteľka… Pokračovanie…

Školský výlet do planetária AstroPrešov

V závere školského roka naši žiaci absolvovali výlet do krajského mesta Prešov. Najprv sme navštívili hvezdáreň a planetárium. Tam sa žiaci dozvedeli ako vyzerá a funguje celá slnečná sústava. V špeciálnej miestnosti sme sa preniesli pod nočnú oblohu s množstvom hviezd a súhvezdí. Žiaci celý program v planetáriu sledovali s veľkým záujmom. Potom sme sa autobusom presunuli do… Pokračovanie…

Výlet do ZOO v SNV

13. jún 2019 Školský výlet – ZOO v Spišskej Novej Vsi Keďže sa pomaly blíži koniec školského roka, aj žiaci špeciálnej triedy sa vybrali na školský výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi. A hoci bolo poriadne horúco, všetci sa tešili na obyvateľov zvieracej ríše, či už na cudzokrajné zvieratá, ako lev,… Pokračovanie…

Deň matiek v našej škole

Ani tento rok sme nezabudli na svoje mamy a staré mamy! Žiaci našej školy pod vedením učiteľov si pre svoje mamičky pripravili koncom mája krásny a zábavný program, ktorý bol poďakovaním za všetku vrelú lásku, nehu a starostlivosť, za opateru a nekonečnú obetavosť. Vystúpenie vyčarilo mamičkám úsmev na tvári a niektoré… Pokračovanie…

MDD v našej škole

Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktoré v živote môžeme dostať. A preto sme pre našich žiakov pripravili  pestrý program zostavený z rôznych súťaží a hier. Deti boli nadšení a rozžiarili sa očká každého účastníka tejto vydarenej akcie. Na záver nášho krásneho dopoludnia k nám zavítal Cirkus… Pokračovanie…

Projekt “Chvíle, s ktorými sa neplytvá”

Počas mesiaca jún sa naši štvrtáci spolu s triednou učiteľkou zapojili do projektu „Chvíle, ktorými sa neplytvá“, ktorú organizovala spoločnosť Whirlpool Corporation. Táto spoločnosť sa vždy zameriavala na zníženie plytvania potravinami vďaka výrobe inovatívnych spotrebičov. Zároveň už niekoľko rokov spolupracuje s pedagógmi a so žiakmi prostredníctvom tohto projektu, v ktorom poukazuje na skutočnú hodnotu… Pokračovanie…