Červené stužky

Už tretím rokom sa žiaci našej školy zapájajú do kampane „Červené stužky“. Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Tento rok sa k aktivitám žiakov pridali i rodičia. Okrem nosenia stužiek sme všetci spoločne vytvorili pavučinu priateľstva ako znak spolupatričnosti s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením. Pokračovanie…

Šarkaniáda v ŠKD

Dňa 20.11.2019 sa pre deti Školského klubu uskutočnila Šarkaniáda, súťaž o najrýchlejšieho šarkana. Deti predviedli svoje zručnosti pri výrobe šarkana z použitých igelitových tašiek, čím využili druhotné použitie odpadov. Šarkany dozdobili farebným lepiacim papierom a špagátom. Vekovo starší žiaci spolupracovali s prvákmi, čím sa ešte viac upevnili kamarátske vzťahy medzi… Pokračovanie…

Ochranárik 2019

Dňa 29.11.2019 sa v zasadačke krízového centra Okresného úradu v Poprade konalo vyhodnotenie súťaže. „Ochranárik 112 čísla tiesňového volania a civilnej ochrany“. V krátkom príhovore všetkých prítomných privítal a následne ceny odovzdával samotný prednosta Okresného úradu v Poprade Ing.Slavomír Krafčák. V kategórii materských škôl sme získali 1.miesto s prácou Martinky Kroščenovej. Martinka pod vedením svojej triednej učiteľky Mariany… Pokračovanie…

Ing. Milan Budzák v našej škole

Tento rok je rokom Milana Rastislava Štefánika, pretože uplynulo 100 rokov od jeho smrti. Pri tejto príležitosti sme do našej školy pozvali pána Ing. Milana Budzáka, miestneho spisovateľa. Žiakom 4. ročníka porozprával o živote M.R.Štefánika, významného človeka pre našu vlasť. Prečítal im aj báseň, ktorú napísal na jeho počesť. Žiaci… Pokračovanie…