10 želaní

Posledný májový deň bol pre štvrtákov „Dňom želaní“. Žiaci si najprv pozreli prezentáciu s 10 želaniami, ktoré boli spísané podľa ľudských práv detí. Každé znenie želania si vysvetlili, pozreli si k nemu obrázok a vyjadrili, ako je pre  nich dôležité. Potom mali povedať svoje vlastné túžby a želania. Každý žiak si vybral to svoje najväčšie želanie, napísal ho a nakreslil k nemu obrázok. Z hotových výkresov sme si v triede urobili peknú nástenku.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.