Ing. Milan Budzák v našej škole

Tento rok je rokom Milana Rastislava Štefánika, pretože uplynulo 100 rokov od jeho smrti. Pri tejto príležitosti sme do našej školy pozvali pána Ing. Milana Budzáka, miestneho spisovateľa. Žiakom 4. ročníka porozprával o živote M.R.Štefánika, významného človeka pre našu vlasť. Prečítal im aj báseň, ktorú napísal na jeho počesť. Žiaci… Pokračovanie…

Deň jablka

Dňa 20.11.2019 v rámci Medzinárodného dňa jablka si žiaci rôznymi aktivitami pripomenuli tvar, chuť a vôňu tohto zdravého ovocie. Podstatná myšlienka aktivity spočívala v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Na záver tému jablko výtvarne vyjadrili mozaikou. Jablko obsahuje – veľa vody… Pokračovanie…

Práva dieťaťa

Deklarácia práv dieťaťa ako dokument na ochranu dieťaťa prijala OSN v roku 1959, obsahuje desať základných morálnych princípov potvrdzujúcich, že „ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má.“ V roku 1990 pristúpila k danému dokumentu aj Slovenská republika. Tak ako v minulom roku, aj tento rok sa mohli žiaci… Pokračovanie…

Návšteva miestnej knižnice

Dňa 28. októbra 2019 naši prváci navštívili miestnu knižnicu. Vedúca knižnice pani Barabasová ich zoznámila s priestormi knižnice. V detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, leporelách a encyklopédiách. Pani Barabasová vysvetlila deťom postup pri vypožičiavaní kníh, poučila ich ako správne s knihami zaobchádzať a pozvala… Pokračovanie…