Školenie v rámci projektu FinQ

Unikátny vzdelávací program FinQ, vyhlásený nadáciou SPP, ktorý sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a predstavuje ucelený inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu na školách, sa začal v tomto školskom roku realizovať na 25 vybraných základných a stredných školách spomedzi prihlásených 350 škôl v rámci celého Slovenska, medzi ktoré bola… Pokračovanie…

Ocenenie vo výtvarnej súťaži

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Karola Ondreičku “Mesiac detskej tvorby“ Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku “Mesiac detskej tvorby“, ktorej 20. ročník vyhlásilo občianske združenie Korytnačky, Nadácia SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovenský paraolympijský výbor a redakcia časopisu Fifík. Cieľom súťaže bolo osloviť predovšetkým… Pokračovanie…

Deň konplimentov

24. január – Deň komplimentov. V tento deň by mal každý vysloviť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak si uvedomiť potrebu slušného správania. Na našej škole mali žiaci možnosť vyjadriť svoj kompliment, pekné slovo svojím spolužiakom. Pekné listy písali tretiaci štvrtákom a štvrtáci tretiakom. Určite sa mnohí potešili a boli… Pokračovanie…