Anjel Vianoc 2016

Aj v tomto roku sme súťažili o najkrajšieho anjela . Žiaci pod vedením učiteľky Jany Baňasovej namaľovali krásne výtvarné dielka. V súťaži sme mali 6 ocenených výtvarných prác.

VYHODNOTENIE ANJEL VIANOC 2016
Ďakujeme všetkým deťom, žiakom, študentom a pedagógom za zapojenie sa do súťaže Anjel Vianoc 2016.
Výstavu Anjeličkovo si môžete pozrieť v priestoroch Art Klubu Tatranskej galérie až do 30. januára 2017.

Tešíme sa na stretnutie s Vami
Anna Ondrušeková, riaditeľka
kolektív pracovníkov TG v Poprade

2. miesto
ZŠ s MŠ Vydrník:
Barbora Slobodníková, 7 rokov, „Anjel rodiny“
Klaudia Kroščenová, 7 rokov, „Anjelské Vianoce“
Vanesa Žigová, 7 rokov, „Anjel zimy“

2. miesto špeciálne triedy
ZŠ s MŠ Vydrník: Kristína Žigová, 12 rokov, „Vianočný anjel“
Špeciálna základná škola, Spišský Štiavnik: Milan Šariský, 14 rokov, „Anjel Vianoc“
ZŠ s MŠ Vydrník: Kristián Horváth, 12 rokov, „Anjel strážca domova“

Čestné uznanie
ZŠ s MŠ Vydrník: Rebeka Kroščenová, 11 rokov, „Farebný anjel“

Bookmark the permalink.

Comments are closed.