Deň jablka

Dňa 20.11.2019 v rámci Medzinárodného dňa jablka si žiaci rôznymi aktivitami pripomenuli tvar, chuť a vôňu tohto zdravého ovocie. Podstatná myšlienka aktivity spočívala v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Na záver tému jablko výtvarne vyjadrili mozaikou. Jablko obsahuje – veľa vody… Pokračovanie…

Práva dieťaťa

Deklarácia práv dieťaťa ako dokument na ochranu dieťaťa prijala OSN v roku 1959, obsahuje desať základných morálnych princípov potvrdzujúcich, že „ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má.“ V roku 1990 pristúpila k danému dokumentu aj Slovenská republika. Tak ako v minulom roku, aj tento rok sa mohli žiaci… Pokračovanie…

Návšteva miestnej knižnice

Dňa 28. októbra 2019 naši prváci navštívili miestnu knižnicu. Vedúca knižnice pani Barabasová ich zoznámila s priestormi knižnice. V detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, leporelách a encyklopédiách. Pani Barabasová vysvetlila deťom postup pri vypožičiavaní kníh, poučila ich ako správne s knihami zaobchádzať a pozvala… Pokračovanie…

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2019/2020

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2019/2020   Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina Mixáčik S. Vaverčáková 8 štvrtok 13:30-15:30 Včielky T. Michlíková 16 streda 13:30-15:30 Literárno-dramatický A. Gondová 16 štvrtok 13:30-15:30 100+1 hra J. Kotočová 16 utorok 13:30-15:30 Športový A. Sedlačková 12 piatok 13:30-15:30 Z rozprávky do… Pokračovanie…

Súťaž o najkrajšiu pokladničku

Pri príležitosti Svetového dňa sporenia (31. október) prebehla na škole pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka súťaž o najkrajšiu pokladničku. Do súťaže sa zapojili najmä žiaci štvrtého ročníka, z ktorých Vanesa Žigová získala za svoju pokladničku 1. miesto, Dominik Pecha 2. miesto a Kristián Jozef Kroščen získal 3. miesto. Všetci… Pokračovanie…

Záložka do knihy

Naša škola sa pravidelne zapája do projektu Záložka do knihy spája školy, ktorá tento rok niesla názov „List za listom baví ma čítať“. Našou partnerskou školou bola Základná škola Pravlov z Čiech. Spolupráca sa týkala hlavne čítania rovnakých kníh (každý vo vlastnom jazyku ). Čítali sme Rozprávky o psíčkovi a… Pokračovanie…

FinQ

FinQ – projekt pilotného overovania programu FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne pre zlepšenie finančnej kultúry. Jeho cieľom je najmä rozvoj kritického myslenia v kontexte financií a celkovej finančnej kultúry žiakov základných a stredných škôl na Slovenku, aby žiaci dokázali prijímať správne rozhodnutia aj vo finančnej oblasti. Začiatok projektu je september 2019,… Pokračovanie…