Relikvie sv. Vincenta de Paul vo Vydrníku

V piatok 6.12.2019 o 10.00 hod. k nám zavítali relikvie sv. Vincenta de Paul. Putovanie relikvií nám pripomína to najdôležitejšie: nechať sa naplniť láskou a milosrdenstvom, aby sme mohli slúžiť iným podľa vzoru tohto svätca. Žiaci a učitelia našej školy mali možnosť zúčastniť sa krátkej prezentácie a súkromnej poklony. Ďakujeme… Pokračovanie…

Mikuláš v našej škole

Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý čo mi dáš??? Aj tento rok sme privítali v našej škole Mikuláša. Neprišiel však sám, mal pomocníka čertíka, ktorý si posvietil na všetkých nezbedníkov. Nakoniec však so sebou nikoho nevzal, všetci mu sľúbili, že sa polepšia. Deti mali pre Mikuláša pripravené krásne básničky, piesne a… Pokračovanie…

Deň ľudských práv na škole

Dňa 10. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnili aktivity ku Dňu ľudských práv, ktoré prostredníctvom zážitkového učenia smerovali k oboznámeniu žiakov s ľudskými právami a právami detí zamerané na rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov. Cieľom hier bolo uvedomiť si vlastnú identitu, rozlišovať svoje želania a potreby, pochopiť vlastné emócie a… Pokračovanie…

Červené stužky

Už tretím rokom sa žiaci našej školy zapájajú do kampane „Červené stužky“. Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Tento rok sa k aktivitám žiakov pridali i rodičia. Okrem nosenia stužiek sme všetci spoločne vytvorili pavučinu priateľstva ako znak spolupatričnosti s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením. Pokračovanie…