Pytagoriáda

V školskom roku 2013/2014, v mesiaci február sa naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka zapojili do 35. ročníka školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci vo vymedzenom časovom limite riešili matematické úlohy, ktoré boli zamerané najmä na logické riešenie úloh, či priestorovú orientáciu. Najúspešnejším riešiteľom – tretiakom je Daniel Dulovič a najúspešnejšou… Pokračovanie…

Karneval v našej škôlke

Karneval je krásna chvíľa, Muzika tam vyhráva. Z dievčatka sa stane víla, Motýľ, hviezda, púpava. Krásna vec sú karnevaly. Hrá sa tam aj na bubon. A z chlapcov sa stanú králi, letci, indiáni, slon. Aj v našej škôlke sa dňa 19.2.2014 detičky premenili na krásne rozprávkové postavičky. Až vonku bolo počuť detský smiech a radosť,… Pokračovanie…

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít ITMS kód projektu: 26130130051 DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT Dátum začatia: 1. 7. 2012 Ukončenie do: 31. 10. 2014 Ciele projektu Na našej škole sa realizuje projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii… Pokračovanie…

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014 Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina Poznávanie a ochr. prírody PNPz Sedlačková 19 Štvrtok 5.-6. Tvorivá dramatika TDRz Gondová 14 PondelokPiatok 6.5. Tvorivá dramatika TDRz Kotočová 18 PondelokŠtvrtok 6.6. Výtvarný krúžok VYTz Baňasová 15 Utorok 7.-8. Varíme pečieme SVPz Michlíková 9 Štvrtok… Pokračovanie…

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014 Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina Mladí výtvarníci MVLz Baňasová 14 Streda 7.-8. Ochranca prírody OPKz Michlíková 17 Utorok 6. Športovo-pohyb. hry SPHz Gondová 14 Streda 6. Športový krúžok Kotočová 11 Piatok 6. Tanečný krúžok TANz Sedlačková 14 Utorok 6. Z rozprávky… Pokračovanie…

Rozvrh hodín v školskom roku 2013/2014

Na tejto stránke si môžete prevziať rozvrh vyučovacích hodín pre všetky triedy našej školy vo formáte PDF. Rozvrh hodín v školskom roku 2013/2014 (PDF) Ako bonus si môžete prevziať z tejto stránky aj šablónu pre týždenný rozvrh hodín, ktorú si môžete ľubovoľne upraviť. Rozvrh hodín pre MS Office (DOC) Rozvrh… Pokračovanie…

Anjel Vianoc 2013

Tatranská galéria v Poprade aj v tomto roku vyhlásila tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž ANJEL VIANOC. V tejto súťaži majú možnosť žiaci prezentovať svoj talent. Naši žiaci pod vedením učiteľky Jany Baňasovej vytvorili krásne výtvarné diela a práce boli zaslané do okresnej súťaže 4. 12. 2013. Veríme, že budeme úspešní. Pokračovanie…

O našej škole

Z histórie školy Do roku 1981 sa vyučovalo v dvoch starých budovách. Vyučovalo sa v spojených ročníkoch. Vzdelávanie v terajšej budove školy sa začalo 2. septembra 1981. Organizácia školy bola 3–triedna s počtom žiakov 68 a spojenými ročníkmi 2. a 3. Od 1.9.1983 bolo zriadené oddelenie školskej družiny (ŠD) a… Pokračovanie…