Deň detí

Oslavy Dňa detí sme začali krásnym divadelným predstavením divadielka z Košíc, ktorého herci rozosmiali všetkých divákov v našej telocvični. Predstavenie plné vtipných a poučných dialógov a veselých pesničiek ocenili deti búrlivým potleskom. Veľkú radosť mali aj na druhý deň, keď sme im oznámili, že sa aktívne zúčastnia atletickej olympiády o sladké odmeny. Na ihrisku… Pokračovanie…

Deň matiek

Krásne želania, poďakovania a vyznania od detí zneli na našej školskej oslave. Deti mamičky rozplakali aj pobavili či rozosmiali. Predviedli krásny program pripravený učiteľkami a ukázali, že ich námaha pri nacvičovaní programu stála naozaj za to. Moja mama rada ma má, lepšej mamy niet. Už som poznal veľa mám, najlepšiu však… Pokračovanie…

Svetový deň športu

Stále viac ľudí zanedbáva šport a pohyb v prírode. Preto sme sa rozhodli pripomenúť deťom ako je pekne v prírode a ako sa môžu zabávať bez mobilov a televízorov. Na krásne zakvitnutej a slnkom zaliatej lúke súťažili v behu do kopca, váľaní sudov z kopca, plietli venčeky z púpavy a pozorovali tok vody v potoku.Videli prebehnúť srnca so srnkou, plachtiť dravcov… Pokračovanie…

Deň Zeme

V apríli si žiaci našej školy pripomínajú sviatok našej krásnej planéty. V tento deň spoznávajú krásy prírody, nutné podmienky pre život na Zemi a jej jedinečnosť vo Vesmíre. Zaujímavými aktivitami riešili civilizačné problémy s odpadom, znečisťovaním vody, pôdy aj ovzdušia. Najviac sa deti tešili na vyhľadávanie čiernych skládok v našom lese a čistenie lesa od odpadkov.… Pokračovanie…

Školská SUPERSTÁR

Dňa 27.3.2015 sa v našej škole uskutočnila spevácka súťaž „SUPERSTÁR“ žiakov pod vedením p. učiteľky Mgr. Balážovej a asistentky učiteľa p. Horváthovej. Z každej triedy pani učiteľky vybrali tých najlepších, ktorí reprezentovali triedu. Speváckej súťaže sa zúčastnilo celkom 20 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci nultého, prvého, druhého ročníka a žiaci… Pokračovanie…

Karneval ZŠ

Tak ako každý rok v období Fašiangov sa na našej škole koná karneval. Tohtoročný sa uskutočnil dňa 13.02.2015 v prekrásne vyzdobenej telocvični. Deti, aj ich pani učiteľky a vychovávateľky boli vyobliekané v pekných maškarných kostýmoch rozprávkových a nadprirodzených bytostí a zvieratiek. Usporiadatelia, p. učiteľka Mgr. Gondová a p. vychovávateľka Mgr. Žuffová, pripravili pre deti–masky množstvo zábavných hier… Pokračovanie…

Divadelné predstavenie – Snežní ľudkovia

Dňa 15. decembra 2014 sa na našej škole uskutočnilo detské divadelné predstavenie s názvom Snežní ľudkovia, hrané Bábkovým divadlom spod Spišského hradu. Predstavenia sa zúčastnili aj deti tunajšej materskej škôlky. Všetkých nás zaujala rozprávka o dvoch smelých snehuliakoch, o ich odvahe a veľkej obetavosti pri putovaní za slniečkom. V závere vystúpenia deti odmenili herecký výkon… Pokračovanie…

Pytagoriáda (aktualizované)

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa 19. februára 2015 zapojili do 36. ročníka školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Potrápili sa s pätnástimi matematickými úlohami, ktoré boli zamerané najmä na logické riešenie úloh, predstavivosť a čítanie s porozumením. Niektorí žiaci si neprečítali správne zadanie úlohy a preto ju nevyriešili správne. Poradie súťažiacich určili dosiahnuté body… Pokračovanie…