Karneval v našej škôlke

Karneval je krásna chvíľa, Muzika tam vyhráva. Z dievčatka sa stane víla, Motýľ, hviezda, púpava. Krásna vec sú karnevaly. Hrá sa tam aj na bubon. A z chlapcov sa stanú králi, letci, indiáni, slon. Aj v našej škôlke sa dňa 19.2.2014 detičky premenili na krásne rozprávkové postavičky. Až vonku bolo počuť detský smiech a radosť,… Pokračovanie…

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít ITMS kód projektu: 26130130051 DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT Dátum začatia: 1. 7. 2012 Ukončenie do: 31. 10. 2014 Ciele projektu Na našej škole sa realizuje projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii… Pokračovanie…

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014 Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina Poznávanie a ochr. prírody PNPz Sedlačková 19 Štvrtok 5.-6. Tvorivá dramatika TDRz Gondová 14 PondelokPiatok 6.5. Tvorivá dramatika TDRz Kotočová 18 PondelokŠtvrtok 6.6. Výtvarný krúžok VYTz Baňasová 15 Utorok 7.-8. Varíme pečieme SVPz Michlíková 9 Štvrtok… Pokračovanie…

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014 Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina Mladí výtvarníci MVLz Baňasová 14 Streda 7.-8. Ochranca prírody OPKz Michlíková 17 Utorok 6. Športovo-pohyb. hry SPHz Gondová 14 Streda 6. Športový krúžok Kotočová 11 Piatok 6. Tanečný krúžok TANz Sedlačková 14 Utorok 6. Z rozprávky… Pokračovanie…

Rozvrh hodín v školskom roku 2013/2014

Na tejto stránke si môžete prevziať rozvrh vyučovacích hodín pre všetky triedy našej školy vo formáte PDF. Rozvrh hodín v školskom roku 2013/2014 (PDF) Ako bonus si môžete prevziať z tejto stránky aj šablónu pre týždenný rozvrh hodín, ktorú si môžete ľubovoľne upraviť. Rozvrh hodín pre MS Office (DOC) Rozvrh… Pokračovanie…

Anjel Vianoc 2013

Tatranská galéria v Poprade aj v tomto roku vyhlásila tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž ANJEL VIANOC. V tejto súťaži majú možnosť žiaci prezentovať svoj talent. Naši žiaci pod vedením učiteľky Jany Baňasovej vytvorili krásne výtvarné diela a práce boli zaslané do okresnej súťaže 4. 12. 2013. Veríme, že budeme úspešní. Pokračovanie…

O našej škole

Z histórie školy Do roku 1981 sa vyučovalo v dvoch starých budovách. Vyučovalo sa v spojených ročníkoch. Vzdelávanie v terajšej budove školy sa začalo 2. septembra 1981. Organizácia školy bola 3–triedna s počtom žiakov 68 a spojenými ročníkmi 2. a 3. Od 1.9.1983 bolo zriadené oddelenie školskej družiny (ŠD) a… Pokračovanie…

Október – mesiac Úcty k starším

Október – mesiac Úcty k starším, sa žiaci našej školy podieľali na programe pre jubilantov z našej obce. Besiedku pre jubilantov organizoval Obecný úrad vo Vydrníku 23. októbra 2013. Deti z MŠ a osem žiakov ZŠ pod vedením p. učiteľky a p. vychovávateľky nacvičili krátky program, ktorým spestrili a spríjemnili posedenie jubilantom. Pokračovanie…