Jesenná vychádzka

Dňa 8. októbra sa deti z našej škôlky vybrali na jesennú prechádzku do lesa. Spojili príjemné s užitočným, naučili sa veľa o lese, nazbierali prírodniny a odniesli si veľa príjemných zážitkov. Počas prechádzky sa deti tešili z prítomnosti rôzneho druhu hmyzu, myšky, ktorá prebehla neďaleko a zo srniek, ktoré pásli… Pokračovanie…

Európsky týždeň športu 2019

Žiaci našej školy sa pod vedením učiteliek a vychovávateliek zorganizovaním športového dňa zapojili do Európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Žiaci vymenili zošity a učebnice za lopty, kruhy, švihadlá a iné športové náradie. Na trávnatej ploche ihriska mali možnosť… Pokračovanie…

Svetový deň mlieka

Svetový deň mlieka na školách je dobrou príležitosťou vyzdvihnúť mlieko ako každodennú súčasť života dieťaťa. Zdravá výživa je dôležitou súčasťou aj našej školy. Zorganizovali sme výstavu mliečnych produktov, ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov. Pozreli si DVD, kde mohli bližšie spoznať proces od „kravičky k spotrebiteľovi“. V diskusii sa dozvedeli, aké… Pokračovanie…

Didaktické hry – Turistická vychádzka

„Jeseň v lese“ je vďačnou témou na pestovanie lásky k prírode a na rozvíjanie environmentálnej výchovy. Turistickú vychádzku do blízkeho okolia sme využili na to, aby žiaci lepšie spoznali krásu okolitej prírody, pozorovali zmeny v prírode, uvedomili si potrebu jej ochrany. Počas turistickej vychádzky pozorovali stromy, rastliny, ale aj rôzne… Pokračovanie…

Ukážky prvej pomoci

Predposledný školský deň zavítali do našej školy študenti – dobrovoľníci z Červeného kríža. Žiakom predviedli ukážky prvej pomoci – resuscitáciu, prvú pomoc pri rôznych krvácajúcich poraneniach kože a zlomeninách. Žiaci si mohli podanie prvej pomoci vyskúšať na svojich spolužiakoch alebo na figuríne, ktorú študenti priniesli so sebou. Podať správne prvú… Pokračovanie…

Dopravná výchova

Dňa 24.6.2019 si žiaci  našej základnej školy vo Vydrníku mali možnosť prakticky precvičiť teoretické vedomosti z dopravnej výchovy na simulovanom dopravnom ihrisku. Činnosť bola zameraná na pohyb chodcov po cestnej komunikácii, prechádzanie cez priechod pre chodcov, správanie sa pri semafore, poznávanie dopravných značiek, správanie sa cyklistov na cestách. Žiaci si… Pokračovanie…