Bábkové divadielko

Dramatický krúžok pod vedením pani učiteľky Viery Gurníkovej pripravil pre svojich spolužiakov mikulášske prekvapenie. Nacvičili bábkové divadielko Domček , kto v tebe býva?
Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo a štvrtáci sľúbili, že hneď začnú s nácvikom ďalšieho predstavenia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.