Beseda s poľovníkom

Požiadali sme bývalého riaditeľa ZŠ vo Vydrníku, pána Štefana Hatalu, aby našim žiakom porozprával svoje zážitky z lesa. Ako skúsený a citlivý poľovník poukazoval žiakom trofeje strelenej zveri a zároveň vysvetlil, že strelené kusy boli nevhodné pre ďalší chov. Vysvetlil aj to, že poľovník nie je len strelcom, ale musí sa o svoj revír vzorne starať. Pán Hatala dostal za svoju prácu v poľovníckom zväze ocenenia formou medailí a poďakovaní.
Les je prirodzenou súčasťou životného prostredia našich žiakov. Často sa v ňom pohybujú a poznajú veľa jeho obyvateľov. Ale ako ochrancovia prírody musia poznať zákonitosti spoločenstva lesa, jeho význam a vplyv na životné prostredie, aby ho vedeli chrániť. Pán Hatala svojím rozprávaním žiakov veľmi zaujal, odpovedal na ich otázky a vysvetlil dôležitosť ochrany zvierat a  čistotu lesa.
Ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.