Beseda s poľovníkom

Les je prirodzenou súčasťou životného prostredia našich žiakov. Často sa v ňom pohybujú a poznajú veľa jeho obyvateľov. Ako ochrancovia prírody musia poznať zákonitosti lesa, aby ho vedeli chrániť.
Ako pomôcť lesu a jeho obyvateľom nám prišiel porozprávať poľovník pán Hatala. Svojím rozprávaním žiakov veľmi zaujal a zapálil ich pre ochranu zvierat a čistotu lesa.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.