Besiedka pre jubilantov

Október je mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti organizoval Obecný úrad príjemné posedenie pre jubilantov z obce. Žiaci z našej školy a deti z MŠ pod vedením p. učiteliek pre nich pripravili veselý program.
Najprv sa jubilantom predstavili malí škôlkári. Zarecitovali pekné básničky a potom zaspievali veselú pesničku. Po tomto vystúpení prišli starých rodičov zabaviť žiaci z 2. ročníka. Tí mali takisto pripravené pekné básničky, pesničku a nakoniec jubilantom na tvárach vyčarili úsmev tančekom, ktorý sa im veľmi páčil, pretože ho ocenili silným potleskom. Na záver programu prišli ešte žiaci z 3. a 4. ročníka, ktorí zatancovali moderný tanec.
Žiaci okrem dobrého pocitu z vydareného vystúpenia dostali ako poďakovanie malé čokoládky.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.