Besiedka pre jubilantov

Október ako mesiac úcty k starším, si pripomíname už takmer 3 desaťročia. Pri tejto príležitosti žiaci ZŠ pripraveným programom – básničkami, piesňami a tancom vystúpili na OcÚ Vydrník, aby ukázali vďaku a úctu starým rodičom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.