Besiedka pre jubilantov

Október je mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti organizoval Obecný úrad posedenie pre jubilantov z obce. Žiaci z našej školy pod vedením p. učiteľky pre nich pripravili veselý program.
Úsmev na tvárach vyčarili jubilantom pripraveným tančekom, ktorý sa starým rodičom veľmi páčil a ocenili ho silným potleskom. Ďalej mali žiaci pripravené pekné básničky a na záver zaspievali dojímavú pieseň „Modlitba za starkú“. Žiaci okrem dobrého pocitu z vydareného vystúpenia dostali ako poďakovanie po veľkej čokoláde.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.