Záujmová činnosť v školskom roku 2016/2017

Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov STRETNUTIA DEŇ HODINA Mladí výtvarníci J. Baňasová 17 streda 14:00-16:00 Mladý prírodovedec T. Michlíková 13 streda 12:35-13:35 Literárno dramatický A. Gondová 14 pondelok 12:40-13:40 100+1 hra so slovom J. Kotočová 13 pondelok 12:35-13:35 Hudobno-pohybový A. Sedlačková 14 štvrtok 12:35-13:35 Z rozprávky do rozprávky ZRRz… Pokračovanie…

Záujmová činnosť v školskom roku 2015/2016

Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov STRETNUTIA DEŇ HODINA Mladí výtvarníci J. Baňasová 13 streda 14:00-16:00 Tanečný krúžok T. Michlíková 15 pondelok 11:40-13:40 Športovo-pohyb. hry A. Gondová 14 pondelok 12:35-14:35 100+1 hra SJHz J. Kotočová 13 pondelok 12:35-14:35 Dramatický krúžok V. Gurníková 12 štvrtok 12:35-14:35 Z rozprávky do rozprávky ZRRz I.… Pokračovanie…