Zápis detí do materskej školy 2020/2021

Podmienky prijatia Do materskej školy budú prijímané deti na základe podanej písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu pre nasledujúci školský rok. Termín zápisu – podávania vyplnenej žiadosti: od 18. mája do 22. mája 2020 v čase od 8:00 hod. do 13:00 h osobne alebo do poštovej schránky materskej školy, príp. základnej školy.… Pokračovanie…

Ochranárik 2019

Dňa 29.11.2019 sa v zasadačke krízového centra Okresného úradu v Poprade konalo vyhodnotenie súťaže. „Ochranárik 112 čísla tiesňového volania a civilnej ochrany“. V krátkom príhovore všetkých prítomných privítal a následne ceny odovzdával samotný prednosta Okresného úradu v Poprade Ing.Slavomír Krafčák. V kategórii materských škôl sme získali 1.miesto s prácou Martinky Kroščenovej. Martinka pod vedením svojej triednej učiteľky Mariany… Pokračovanie…

Jesenná vychádzka

Dňa 8. októbra sa deti z našej škôlky vybrali na jesennú prechádzku do lesa. Spojili príjemné s užitočným, naučili sa veľa o lese, nazbierali prírodniny a odniesli si veľa príjemných zážitkov. Počas prechádzky sa deti tešili z prítomnosti rôzneho druhu hmyzu, myšky, ktorá prebehla neďaleko a zo srniek, ktoré pásli… Pokračovanie…

Didaktické hry v MŠ

Podľa plánu sa dňa 17.5.2019 uskutočnili didaktické hry v prírode. Prialo nám aj počasie a tak sa mohli uskutočniť všetky naplánované aktivity. Začali sme o 8:00 zdravotnou prípravou. Deti sa oboznámili s vybavením lekárničky a zo zásadami prvej pomoci. Staršie deti si vyskúšali aj použitie trojrohej šatky pri zlomenine ruky, obväzovanie poranenej ruky, uloženie do… Pokračovanie…