Karneval

Fašiangy Turice… Piatok 14.2. 2020 nebol na našej škole celkom obyčajný deň. Slávnostne vyzdobená telocvičňa čakala, kedy sa začne zábava – karneval. Hneď ráno do triedy prinášali rozžiarené očká tašky s prekvapením, ktoré po niekoľkých hodinách odhalili v sebe princeznú, strigu, Červenú Čiapočku, indiánku, Spidermana, kráľa a iné deťom obľúbené… Pokračovanie…

Deň bezpečného internetu

Vo februári si pripomíname Deň bezpečného internetu a pri tejto príležitosti dňa 05.02.2020 žiakov 3. ročníkov navštívila príslušníčka PZ z ORPZ Poprad. Cieľom prednášky bolo poukázať na riziká hroziace deťom vo virtuálnom svete. Ako sa pred nimi chrániť. Internet je pre deti bežnou súčasťou života, preto musíme mať na pamäti,… Pokračovanie…

Školenie v rámci projektu FinQ

Unikátny vzdelávací program FinQ, vyhlásený nadáciou SPP, ktorý sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a predstavuje ucelený inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu na školách, sa začal v tomto školskom roku realizovať na 25 vybraných základných a stredných školách spomedzi prihlásených 350 škôl v rámci celého Slovenska, medzi ktoré bola… Pokračovanie…

Ocenenie vo výtvarnej súťaži

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Karola Ondreičku “Mesiac detskej tvorby“ Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku “Mesiac detskej tvorby“, ktorej 20. ročník vyhlásilo občianske združenie Korytnačky, Nadácia SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovenský paraolympijský výbor a redakcia časopisu Fifík. Cieľom súťaže bolo osloviť predovšetkým… Pokračovanie…

Deň konplimentov

24. január – Deň komplimentov. V tento deň by mal každý vysloviť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak si uvedomiť potrebu slušného správania. Na našej škole mali žiaci možnosť vyjadriť svoj kompliment, pekné slovo svojím spolužiakom. Pekné listy písali tretiaci štvrtákom a štvrtáci tretiakom. Určite sa mnohí potešili a boli… Pokračovanie…

Tvorivé dielne ZŠ

Posledný deň pred prázdninami sme venovali zvykom a obyčajom počas Vianoc. V obecnej knižnici sme si so žiakmi prečítali vianočné príbehy a v triedach sme v tvorivých dielňach pripravili vianočné ikebany, svietniky a darčeky pre rodičov . Na záver sme si zaspievali koledy a rozlúčili sa, túžobne očakávajúc príchod najkrajších… Pokračovanie…

Vianočná Besiedka

Najväčšou radosťou je urobiť radosť tomu druhému. Ako tu býva zvykom, aj tento rok sme pripravili spolu s deťmi vianočnú besiedku, ktorá sa konala dňa 19.12.2019. Deti sa predstavili vianočnými básničkami, pesničkami, koledami a tancom. Zahrali nám divadelnú hru O 12 mesiačikoch a betlehemský príbeh Narodenie Ježiška. Tónmi Tichej noci… Pokračovanie…