Wocabee

Milí žiaci 3. a 4. ročníka, vyhodnotili sme aj súťaž z anglického jazyka WOCABEE, v učení sa anglických slovíčok. Z dôvodu prerušenia vyučovania od 11.3.2020 sme nestihli zadať rovnaké množstvo balíkov anglických slovíčok pre všetky triedy rovnako, preto sme sa rozhodli vyhodnotiť súťaž v každej triede zvlášť. 3. A trieda… Pokračovanie…

Spevácka súťaž

Na našej základnej škole sa dňa 28. februára konalo školské kolo speváckej súťaže. Každá triedna učiteľka vybrala zo svojej triedy troch najlepších spevákov, ktorí mali možnosť predviesť svoj spevácky talent pred všetkými spolužiakmi. Súťažiaci spievali slovenské ľudové piesne a súťažili v dvoch kategóriách. kategória: 0. A, 1.A, 1.B 2. A a žiaci… Pokračovanie…

Fašiangové šišky

Fašiangové dobroty 21.2. 2020 v školskom klube deti tretieho a štvrtého ročníka upiekli šišky pre obe oddelenia ŠKD. Fašiangové obdobie sme takto ukončili spoločným stolovaním v triede 2. A. Prváci a druháci ocenili prácu svojich kamarátov  vďakou a pochvalou. Žiaci starších ročníkov získali nové zručnosti, ktoré využijú aj v domácom prostredí. Pokračovanie…

Hry na snehu

Dňa 15.1.2020 sa uskutočnili preteky v snehu pre žiakov Školského klubu. Zimné športové aktivity sú priaznivé pre zdravotný stav detí a navyše, majú veľkú radosť z pohybu. Žiaci tretieho aj štvrtého ročníka sa pretekali v sánkovaní a bobovaní. Žiaci prvého ročníka skúšali jazdu na klzákoch. S odvahou sa pustili aj z najvyššieho kopca. Na záver si… Pokračovanie…

Karneval

Fašiangy Turice… Piatok 14.2. 2020 nebol na našej škole celkom obyčajný deň. Slávnostne vyzdobená telocvičňa čakala, kedy sa začne zábava – karneval. Hneď ráno do triedy prinášali rozžiarené očká tašky s prekvapením, ktoré po niekoľkých hodinách odhalili v sebe princeznú, strigu, Červenú Čiapočku, indiánku, Spidermana, kráľa a iné deťom obľúbené… Pokračovanie…

Deň bezpečného internetu

Vo februári si pripomíname Deň bezpečného internetu a pri tejto príležitosti dňa 05.02.2020 žiakov 3. ročníkov navštívila príslušníčka PZ z ORPZ Poprad. Cieľom prednášky bolo poukázať na riziká hroziace deťom vo virtuálnom svete. Ako sa pred nimi chrániť. Internet je pre deti bežnou súčasťou života, preto musíme mať na pamäti,… Pokračovanie…

Školenie v rámci projektu FinQ

Unikátny vzdelávací program FinQ, vyhlásený nadáciou SPP, ktorý sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a predstavuje ucelený inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu na školách, sa začal v tomto školskom roku realizovať na 25 vybraných základných a stredných školách spomedzi prihlásených 350 škôl v rámci celého Slovenska, medzi ktoré bola… Pokračovanie…