Fašiangové šišky

Fašiangové dobroty 21.2. 2020 v školskom klube deti tretieho a štvrtého ročníka upiekli šišky pre obe oddelenia ŠKD. Fašiangové obdobie sme takto ukončili spoločným stolovaním v triede 2. A. Prváci a druháci ocenili prácu svojich kamarátov  vďakou a pochvalou. Žiaci starších ročníkov získali nové zručnosti, ktoré využijú aj v domácom prostredí. Pokračovanie…

Hry na snehu

Dňa 15.1.2020 sa uskutočnili preteky v snehu pre žiakov Školského klubu. Zimné športové aktivity sú priaznivé pre zdravotný stav detí a navyše, majú veľkú radosť z pohybu. Žiaci tretieho aj štvrtého ročníka sa pretekali v sánkovaní a bobovaní. Žiaci prvého ročníka skúšali jazdu na klzákoch. S odvahou sa pustili aj z najvyššieho kopca. Na záver si… Pokračovanie…

Karneval

Fašiangy Turice… Piatok 14.2. 2020 nebol na našej škole celkom obyčajný deň. Slávnostne vyzdobená telocvičňa čakala, kedy sa začne zábava – karneval. Hneď ráno do triedy prinášali rozžiarené očká tašky s prekvapením, ktoré po niekoľkých hodinách odhalili v sebe princeznú, strigu, Červenú Čiapočku, indiánku, Spidermana, kráľa a iné deťom obľúbené… Pokračovanie…

Deň bezpečného internetu

Vo februári si pripomíname Deň bezpečného internetu a pri tejto príležitosti dňa 05.02.2020 žiakov 3. ročníkov navštívila príslušníčka PZ z ORPZ Poprad. Cieľom prednášky bolo poukázať na riziká hroziace deťom vo virtuálnom svete. Ako sa pred nimi chrániť. Internet je pre deti bežnou súčasťou života, preto musíme mať na pamäti,… Pokračovanie…

Deň konplimentov

24. január – Deň komplimentov. V tento deň by mal každý vysloviť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak si uvedomiť potrebu slušného správania. Na našej škole mali žiaci možnosť vyjadriť svoj kompliment, pekné slovo svojím spolužiakom. Pekné listy písali tretiaci štvrtákom a štvrtáci tretiakom. Určite sa mnohí potešili a boli… Pokračovanie…

Tvorivé dielne ZŠ

Posledný deň pred prázdninami sme venovali zvykom a obyčajom počas Vianoc. V obecnej knižnici sme si so žiakmi prečítali vianočné príbehy a v triedach sme v tvorivých dielňach pripravili vianočné ikebany, svietniky a darčeky pre rodičov . Na záver sme si zaspievali koledy a rozlúčili sa, túžobne očakávajúc príchod najkrajších… Pokračovanie…