Tvorivé dielne ZŠ

Posledný deň pred prázdninami sme venovali zvykom a obyčajom počas Vianoc. V obecnej knižnici sme si so žiakmi prečítali vianočné príbehy a v triedach sme v tvorivých dielňach pripravili vianočné ikebany, svietniky a darčeky pre rodičov . Na záver sme si zaspievali koledy a rozlúčili sa, túžobne očakávajúc príchod najkrajších… Pokračovanie…

Vianočná Besiedka

Najväčšou radosťou je urobiť radosť tomu druhému. Ako tu býva zvykom, aj tento rok sme pripravili spolu s deťmi vianočnú besiedku, ktorá sa konala dňa 19.12.2019. Deti sa predstavili vianočnými básničkami, pesničkami, koledami a tancom. Zahrali nám divadelnú hru O 12 mesiačikoch a betlehemský príbeh Narodenie Ježiška. Tónmi Tichej noci… Pokračovanie…

Relikvie sv. Vincenta de Paul vo Vydrníku

V piatok 6.12.2019 o 10.00 hod. k nám zavítali relikvie sv. Vincenta de Paul. Putovanie relikvií nám pripomína to najdôležitejšie: nechať sa naplniť láskou a milosrdenstvom, aby sme mohli slúžiť iným podľa vzoru tohto svätca. Žiaci a učitelia našej školy mali možnosť zúčastniť sa krátkej prezentácie a súkromnej poklony. Ďakujeme… Pokračovanie…

Mikuláš v našej škole

Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý čo mi dáš??? Aj tento rok sme privítali v našej škole Mikuláša. Neprišiel však sám, mal pomocníka čertíka, ktorý si posvietil na všetkých nezbedníkov. Nakoniec však so sebou nikoho nevzal, všetci mu sľúbili, že sa polepšia. Deti mali pre Mikuláša pripravené krásne básničky, piesne a… Pokračovanie…

Deň ľudských práv na škole

Dňa 10. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnili aktivity ku Dňu ľudských práv, ktoré prostredníctvom zážitkového učenia smerovali k oboznámeniu žiakov s ľudskými právami a právami detí zamerané na rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov. Cieľom hier bolo uvedomiť si vlastnú identitu, rozlišovať svoje želania a potreby, pochopiť vlastné emócie a… Pokračovanie…

Červené stužky

Už tretím rokom sa žiaci našej školy zapájajú do kampane „Červené stužky“. Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Tento rok sa k aktivitám žiakov pridali i rodičia. Okrem nosenia stužiek sme všetci spoločne vytvorili pavučinu priateľstva ako znak spolupatričnosti s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením. Pokračovanie…

Šarkaniáda v ŠKD

Dňa 20.11.2019 sa pre deti Školského klubu uskutočnila Šarkaniáda, súťaž o najrýchlejšieho šarkana. Deti predviedli svoje zručnosti pri výrobe šarkana z použitých igelitových tašiek, čím využili druhotné použitie odpadov. Šarkany dozdobili farebným lepiacim papierom a špagátom. Vekovo starší žiaci spolupracovali s prvákmi, čím sa ešte viac upevnili kamarátske vzťahy medzi… Pokračovanie…

Ing. Milan Budzák v našej škole

Tento rok je rokom Milana Rastislava Štefánika, pretože uplynulo 100 rokov od jeho smrti. Pri tejto príležitosti sme do našej školy pozvali pána Ing. Milana Budzáka, miestneho spisovateľa. Žiakom 4. ročníka porozprával o živote M.R.Štefánika, významného človeka pre našu vlasť. Prečítal im aj báseň, ktorú napísal na jeho počesť. Žiaci… Pokračovanie…

Deň jablka

Dňa 20.11.2019 v rámci Medzinárodného dňa jablka si žiaci rôznymi aktivitami pripomenuli tvar, chuť a vôňu tohto zdravého ovocie. Podstatná myšlienka aktivity spočívala v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Na záver tému jablko výtvarne vyjadrili mozaikou. Jablko obsahuje – veľa vody… Pokračovanie…