Projekt “Chvíle, s ktorými sa neplytvá”

Počas mesiaca jún sa naši štvrtáci spolu s triednou učiteľkou zapojili do projektu „Chvíle, ktorými sa neplytvá“, ktorú organizovala spoločnosť Whirlpool Corporation. Táto spoločnosť sa vždy zameriavala na zníženie plytvania potravinami vďaka výrobe inovatívnych spotrebičov. Zároveň už niekoľko rokov spolupracuje s pedagógmi a so žiakmi prostredníctvom tohto projektu, v ktorom poukazuje na skutočnú hodnotu… Pokračovanie…

Vystavená práca v OC Forum

To, že mnohí z našich žiakov majú výtvarný talent, svedčí veľké množstvo ocenení, ktoré každý rok získavajú vo výtvarných súťažiach. Tento krát sa na výstave výtvarných prác v OC Forum na tému „Zápalky v rukách detí“ objavila aj práca našej žiačky z tretieho ročníka Vanesy Žigovej. Súťaž vyhlásili generálny sekretár… Pokračovanie…

Vesmír očami detí

Dňa 08.03.2019 sa konalo vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže Vesmír očami deti, ktorú vyhlásila Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Do súťaže sa zapojila aj naša škola ZŠ s MŠ Vydrník. Súťaže sa zúčastnilo 16 škôl s počtom prihlásených prác – 219. Ocenené boli 2 práce našich žiakov a tie zároveň postúpili do… Pokračovanie…

Podtatranský Kubko

Dňa 26. marca sa konal už 13. ročník regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre žiakov s mentálnym postihnutím „PODTATRANSKÝ KUBKO“. Svoje zručnosti v prednese predviedlo 33 žiakov zo škôl: Spojená škola Poprad, SŠ Veľká Lomnica, ZŠ s MŠ Vydrník, ŠZŠ Svit, ŠZŠ Spišský Štiavnik, ZŠ Poprad – Matejovce, ZŠ s MŠ Spišské Bystré a ZŠ… Pokračovanie…

Štolcova Hranovnica

25. októbra 2017 zúčastnili súťaže v prednese poézie a prózy Štolcova Hranovnica. Reprezentovali nás dievčatá z 3. ročníka: Klaudia Kroščenová a Vanesa Horváthová. I keď sme sa neumiestnili na hodnotených miestach, určite sme si odniesli krásne spomienky a množstvo zaujímavých inšpirácií do budúcnosti. Pokračovanie…

Anjel Vianoc 2016

Aj v tomto roku sme súťažili o najkrajšieho anjela . Žiaci pod vedením učiteľky Jany Baňasovej namaľovali krásne výtvarné dielka. V súťaži sme mali 6 ocenených výtvarných prác. VYHODNOTENIE ANJEL VIANOC 2016 Ďakujeme všetkým deťom, žiakom, študentom a pedagógom za zapojenie sa do súťaže Anjel Vianoc 2016. Výstavu Anjeličkovo si… Pokračovanie…