Wocabee

Milí žiaci 3. a 4. ročníka, vyhodnotili sme aj súťaž z anglického jazyka WOCABEE, v učení sa anglických slovíčok. Z dôvodu prerušenia vyučovania od 11.3.2020 sme nestihli zadať rovnaké množstvo balíkov anglických slovíčok pre všetky triedy rovnako, preto sme sa rozhodli vyhodnotiť súťaž v každej triede zvlášť. 3. A trieda… Pokračovanie…

Spevácka súťaž

Na našej základnej škole sa dňa 28. februára konalo školské kolo speváckej súťaže. Každá triedna učiteľka vybrala zo svojej triedy troch najlepších spevákov, ktorí mali možnosť predviesť svoj spevácky talent pred všetkými spolužiakmi. Súťažiaci spievali slovenské ľudové piesne a súťažili v dvoch kategóriách. kategória: 0. A, 1.A, 1.B 2. A a žiaci… Pokračovanie…

Súťaž o najkrajšiu pokladničku

Pri príležitosti Svetového dňa sporenia (31. október) prebehla na škole pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka súťaž o najkrajšiu pokladničku. Do súťaže sa zapojili najmä žiaci štvrtého ročníka, z ktorých Vanesa Žigová získala za svoju pokladničku 1. miesto, Dominik Pecha 2. miesto a Kristián Jozef Kroščen získal 3. miesto. Všetci… Pokračovanie…

Recitačná súťaž

Žiaci našej školy aj v tomto školskom roku bola súťaž v prednese poézie a prózy. Najprv boli zorganizované triedne kolá súťaže a 3 najlepší žiaci z triedy postúpili do školského kola. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií podľa veku. Na recitačnú súťaž bol pozvaný aj miestny spisovateľ pán Ing. Milan Budzák, ktorý bol zároveň… Pokračovanie…

Súťaž vo vlastnej tvorbe

Dňa 11.4.2019 navštívil školu pán Ing. MiIan Budzák, miestny spisovateľ, ktorý vyhodnotil vlastnú tvorbu našich žiakov. Tohoročné práce sa niesli v duchu – vyznanie srdca, téma „Čo ma robí šťastným“. Do súťaže sa zapojili všetci žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Najlepšie práce boli odmenené vecnými cenami. miesto Vanesa Horváthová 4.… Pokračovanie…

Superstar

Na našej základnej škole sa dňa 14. marca konalo školské kolo speváckej súťaže. Každá triedna učiteľka vybrala zo svojej triedy 3 najlepších spevákov, ktorí mali možnosť predviesť svoj spevácky talent pred všetkými spolužiakmi. Súťažiaci spievali slovenské ľudové piesne a súťažili v dvoch kategóriách. kategória: 0.A, 1.A 2.A, 2.B, kategória: 3.A,… Pokračovanie…

Literárna súťaž

Dňa 28. júna 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoročnej súťaže žiakov našej školy vo vlastnej tvorbe. Všetci prispievatelia boli nadšení z toho, že úlohu hlavného porotcu prijal pán Ing. Milan Budzák, ktorého literárnu tvorbu žiaci našej školy už poznajú. Na 1. mieste sa so svojou literárnou prácou umiestnil Nikolas Žiga, žiak 4.… Pokračovanie…

Pytagoriáda

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa 25. februára 2018 zapojili do 39. ročníka školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Potrápili sa s pätnástimi matematickými úlohami, ktoré boli zamerané najmä na logické riešenie úloh, predstavivosť a čítanie s porozumením. Niektorí žiaci si neprečítali správne zadanie úlohy a preto ju nevyriešili správne. Poradie súťažiacich určili dosiahnuté body… Pokračovanie…

Prednes poézie

Dňa 11. apríla 2018 sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy. Všetci žiaci sa poctivo pripravovali pod vedením svojich triednych učiteľov. Najskôr sa konali triedne kolá, z ktorých tí najlepší postúpili do školského kola. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií. V prvej kategórii súťažili žiaci  tretieho a štvrtého ročníka a v druhej kategórii žiaci… Pokračovanie…

Spevácka súťaž

Predposledný marcový piatok sa v telocvični základnej školy konalo školské kolo speváckej súťaže. Každá triedna učiteľka vybrala zo svojej triedy 3-4 najlepších spevákov, ktorí mali možnosť predviesť svoj spevácky talent pred všetkými spolužiakmi. Súťažiaci spievali slovenské ľudové piesne a súťažili v dvoch kategóriách. 1. kategória: 0.A, 1.A, 2.A, 2. kategória: 3.A,… Pokračovanie…