Krúžky fungujúce cez vzdelávacie poukazy 2018/2019

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2018/2019 Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina Mixáčik Vaverčáková 8 štvrtok 13:30–15:30 Včielky Michlíková 16 piatok 13:30–15:30 Literárno-dramatický Gondová 16 piatok 13:30–15:30 100+1 hra Kotočová 17 pondelok 12:30-14:30 Športový Sedlačková 14 streda 13:30–15:30 Z rozprávky do rozprávky Balážová 14 štvrtok 13:30–15:30 Hudobno-pohybový… Pokračovanie…

Krúžky fungujúce cez vzdelávacie poukazy 2014/2015

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2014/2015 Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina Mladí výtvarníci MVLz Baňasová 15 štvrtok 14:00-16:00 Angličtina hrou AJHz Baňasová 8 pondelok 12:35-13:25 Ochranca prírody OPKz Michlíková 14 utorok 12:35-14:35 Športovo-pohyb. hry SPHz Gondová 14 streda 12:35-14:35 Športový krúžok Kotočová 14 streda 12:35-14:35 Tanečný… Pokračovanie…

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014 Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina Mladí výtvarníci MVLz Baňasová 14 Streda 7.-8. Ochranca prírody OPKz Michlíková 17 Utorok 6. Športovo-pohyb. hry SPHz Gondová 14 Streda 6. Športový krúžok Kotočová 11 Piatok 6. Tanečný krúžok TANz Sedlačková 14 Utorok 6. Z rozprávky… Pokračovanie…