Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2019/2020

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2019/2020   Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina Mixáčik S. Vaverčáková 8 štvrtok 13:30-15:30 Včielky T. Michlíková 16 streda 13:30-15:30 Literárno-dramatický A. Gondová 16 štvrtok 13:30-15:30 100+1 hra J. Kotočová 16 utorok 13:30-15:30 Športový A. Sedlačková 12 piatok 13:30-15:30 Z rozprávky do… Pokračovanie…

Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vydrníku oznamuje rodičom detí, ktoré k 31.08.2019 dovŕšia 6 rokov, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 15.04. a 16.04. 2019 v čase od 13.00 do 15.00 hod. Povinná účasť oboch rodičov. Na zápis je potrebné priniesť: 5 € na sadu predpísaných zošitov potvrdenie o zrelosti… Pokračovanie…

Oznam o zápise do základnej školy

Oznamujeme rodičom detí, ktoré k 31.8.2018 dovŕšia 6 rokov, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 19.04. a 20.04.2018 v  čase od 13.00 do 15.00 hod. Na zápis je potrebné si priniesť: 5€ na sadu predpísaných zošitov potvrdenie o zrelosti dieťaťa od detskej lekárky rodný list dieťaťa… Pokračovanie…