Oznam pre žiakov a rodičov o spôsobe záverečného hodnotenia v šk. r. 2019/2020

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom Základnej školy s materskou školou, Vydrník 121, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, nie je možné naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou, a preto sa tieto predmety neklasifikujú, aj keď boli… Pokračovanie…

Milí žiaci, nezabúdajte na školu, škola na vás tiež nezabúda!

Nezabúdajte vypracovať pracovné listy. Vypracované úlohy – PL posielajte do školy prostredníctvom asistentky Danky. Zber sa uskutočňuje každý utorok a piatok po 10.00 hod. Pre žiakov školy sa po dohode s triednymi učiteľkami uskutočňuje online vzdelávanie prostredníctvom Facebooku a Messengera. Zatiaľ to funguje pre žiakov 4. A a 3. B. Navštevujte našu Facebookovú stránku –… Pokračovanie…

Opatrenie ministerstva školstva – Školy zostanú uzavreté do odvolania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020… Pokračovanie…

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2019/2020

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2019/2020   Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina Mixáčik S. Vaverčáková 8 štvrtok 13:30-15:30 Včielky T. Michlíková 16 streda 13:30-15:30 Literárno-dramatický A. Gondová 16 štvrtok 13:30-15:30 100+1 hra J. Kotočová 16 utorok 13:30-15:30 Športový A. Sedlačková 12 piatok 13:30-15:30 Z rozprávky do… Pokračovanie…

Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vydrníku oznamuje rodičom detí, ktoré k 31.08.2019 dovŕšia 6 rokov, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 15.04. a 16.04. 2019 v čase od 13.00 do 15.00 hod. Povinná účasť oboch rodičov. Na zápis je potrebné priniesť: 5 € na sadu predpísaných zošitov potvrdenie o zrelosti… Pokračovanie…

Oznam o zápise do základnej školy

Oznamujeme rodičom detí, ktoré k 31.8.2018 dovŕšia 6 rokov, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 19.04. a 20.04.2018 v  čase od 13.00 do 15.00 hod. Na zápis je potrebné si priniesť: 5€ na sadu predpísaných zošitov potvrdenie o zrelosti dieťaťa od detskej lekárky rodný list dieťaťa… Pokračovanie…