Červené stužky

V rámci projektu Červené stužky, do ktorého sa naša škola zapojila prvýkrát, žiaci na hodinách výtvarnej výchovy maľovali plagáty s protidrogovou tematikou. Niekoľko prác sme zaslali aj do výtvarnej súťaže v rámci projektu.
Tejto problematike sme sa venovali aj na hodinách informatickej výchovy. Prezerali sme webové stránky a projekty na podporu boja proti AIDS a rôzne aktivity, ktorým sa venujú aj iné školy.
Od 27.11.2017 do 3.12.2017 sme v našej škole nosili pripnuté červené stužky, aby sme aspoň týmto málom vyjadrili našu podporu ľuďom trpiacim na AIDS a spoluúčasť a podporu boja proti tejto chorobe.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.