Definícia spravodlivosti

Pri príležitosti výročia Deklarácie práv dieťaťa a Dohovore o právach dieťaťa sa žiaci našej školy zapojili do rôznych aktivít súvisiacich s právami detí. Aktivity boli pripravené podľa veku žiakov. Každá trieda si najprv pozrela prezentáciu o právach detí. Počas prezentácie mohli žiaci klásť otázky a spoločne medzi sebou diskutovať. V závere prezentácie boli úlohy na overenie, či žiaci vysvetlenie jednotlivých práv detí správne pochopili. Následne mali žiaci pripravené pracovné listy s danou témou.
Spoločne sme so žiakmi dospeli k záveru, že práva vychádzajú z čestnosti, a tak žiaci 3. a 4. ročníka najprv v skupinkách a potom spoločne vytvorili „definíciu spravodlivosti“ na základe brainstormingu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.