Deň bezpečného internetu

Vo februári si pripomíname Deň bezpečného internetu a pri tejto príležitosti dňa 05.02.2020 žiakov 3. ročníkov navštívila príslušníčka PZ z ORPZ Poprad. Cieľom prednášky bolo poukázať na riziká hroziace deťom vo virtuálnom svete. Ako sa pred nimi chrániť. Internet je pre deti bežnou súčasťou života, preto musíme mať na pamäti, že sú veľmi citlivé a zraniteľné. Veľmi veľa negatívnych javov vnímajú intenzívnejšie a preto je ich potrebné chrániť nielen v bežnom živote, ale aj vo virtuálnom svete, ktorý prináša množstvo rizík a nástrah.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.