Deň konplimentov

24. január – Deň komplimentov. V tento deň by mal každý vysloviť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak si uvedomiť potrebu slušného správania. Na našej škole mali žiaci možnosť vyjadriť svoj kompliment, pekné slovo svojím spolužiakom. Pekné listy písali tretiaci štvrtákom a štvrtáci tretiakom. Určite sa mnohí potešili a boli vďační. A nezabúdajte, že pekné a milé slová môžeme používať kedykoľvek. Sú zadarmo a vyčaria úsmev na tvári.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.