Deň ľudských práv na škole

Dňa 10. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnili aktivity ku Dňu ľudských práv, ktoré prostredníctvom zážitkového učenia smerovali k oboznámeniu žiakov s ľudskými právami a právami detí zamerané na rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov. Cieľom hier bolo uvedomiť si vlastnú identitu, rozlišovať svoje želania a potreby, pochopiť vlastné emócie a emócie iných, podporovať toleranciu, pestovať dôveru, spoluprácu a empatické cítenie medzi žiakmi.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.