Deň mlieka na našej škole

Pri príležitosti medzinárodného dňa mlieka sme na našej škole usporiadali akciu Deň mlieka, ktorú sme rozdelili na dve časti. Prvú časť sme organizačne pridružili ku Dňu zdravej výživy, kde pre nás každoročne pripravujú žiaci druhého ročníka. Ponúkali nám jednohubky z mliečnych výrobkov spojenú s ochutnávkou mlieka. Druhá časť akcie prebehla v spolupráci s ŠKD dňa 15. mája 2019, v rámci ktorej žiaci varili puding. Do varenia sa zapojili obidve oddelenia školského klubu. Rozprávali sa o tom, aké je mlieko a výrobky z mlieka prospešné pre naše zdravie, a práve preto by sme ho mali konzumovať každý deň. Žiaci sa v školskej kuchynke zhostili svojej úlohy – kuchárok – veľmi zdatne a zo všetkých pripravených surovín uvarili chutný puding. Na záver si všetci na uvarenom pudingu pochutnali.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.