Deň otvorených dverí v MŠ

Ako ste si už iste všimli v „starej“, teraz už obnovenej budove materskej školy od septembra 2018 funguje ďalšia trieda materskej školy, ktorú navštevujú deti vo veku 3-4 rokov. Vo štvrtok 25.októbra 2018 sa v tejto triede konal deň otvorených dverí, ktorý zorganizovala učiteľka triedy Bc. Mariana Slavkovská . Na akciu pozvala predovšetkým riaditeľku ZŠ s MŠ, Vydrník 121 Mgr. Janu Baňasovú a rodičov detí navštevujúcich túto triedu. Edukačná aktivita bola zameraná na prácu s interaktívnou tabuľou, ktorá predstavuje najnovší trend v modernizácii a inovácii vyučovacieho procesu a prispieva k jeho skvalitneniu
Po tejto ukážke nasledovali pohybové aktivity, kde deti predviedli hry v kruhu, cvičenie a pohybové hry so spevom. Do výchovno-vzdelávacieho procesu sme zapojili aj rodičov, keď spolu so svojimi deťmi vyrobili peknú jesennú dekoráciu. Tento pekný deň deti ukončili spevom a tancom pri hre „ Na hada“.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.