Deň otvorených dverí v našej škole

Dňa 10. 04.2019 sa v našej škole konal Deň otvorených dverí. Školu mali možnosť navštíviť všetci, ktorí sa zaujímajú o dianie v nej. Navštívili nás rodičia žiakov, navštevujúcich našu školu. Pozreli si nielen priestory školy ale aj sa zúčastnili na vyučovacom procese kde mali možnosť vidieť rôzne metódy, formy a prostriedky práce, ktoré využívajú naše učiteľky. Navštíviť školu si nenechali ujsť ani deti z materskej školy. Vyskúšali si rôzne aktivity spolu so žiakmi a plné očakávaní boli aj mamky predškolákov, ktoré sa pripravujú na povinnosti vyplývajúce pre školopovinné deti. Veľmi nás potešil záujem obecného úradu o dianie v našej škole. Prišiel sa na nás pozrieť pán starosta Mgr. Jozef Bizoň spolu s pani referentkou Mgr. Luciou Barabasovou,. Spoločne prešli všetky priestory a ročníky školy, zapojili sa do výchovno-vzdelávacieho procesu. V 3. ročníku sa zapojili na hodine matematiky k prítomným súťažiacim mamkám, zasúťažili si v skladaní schubitrixu – didaktickej hre na násobenie a delenie. Všetci návštevníci školy odchádzali s príjemnými pocitmi a s malým veľkonočným darčekom v rukách.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.