Deň zdravej výživy na našej škole

Dňa 9. novembra 2018 sme na škole zrealizovali obľúbenú akciu Deň zdravej výživy. Žiaci tretieho ročníka pripravili vo svojej triede ukážky rôznych druhov ovocia a zeleniny, na ktorých sme si všetci po skončení akcie pochutili. Žiaci štvrtého ročníka pripravili plagát s tematikou zdravej výživy a mladší žiaci, každý podľa svojich možností a schopností výtvarne vyjadril svoj vzťah k tejto téme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.