Deň Zeme

Žiaci našej školy dňa 26.4.2019 v rámci environmentálnej výchovy mali vyučovanie v našej okolitej prírode. Počasie nám prialo a deti sa veľmi tešili. Pozorovali krásy prírody, ocenili čistý vzduch a teplé slnko. Videli pohyb zvierat a vtákov. Spozorovali dva divé zajace a srnky. V lese robotníci ťažili drevo a zvážali ho koňom. Bol to pre nich zážitok, ale zároveň sme im museli vysvetliť prečo lesníci čistia les od chorých stromov. Aj to bol príklad toho, že človek je súčasť prírody a je na ňu plne odkázaný. Deti sa v lese správali podľa pokynov učiteliek a ohľaduplne ku skrytým mláďatám. Spoznali niekoľko liečivých bylín a triedili dreviny. Počas pobytu dávali pozor, aby nevytvárali žiaden odpad. Práve naopak našlý odpad zbierali do igelitových vriec. Po návrate si overili, či vedia odpad triediť do farebných kontajnérov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.