Deň Zeme

V apríli si žiaci našej školy pripomínajú sviatok našej krásnej planéty. V tento deň spoznávajú krásy prírody, nutné podmienky pre život na Zemi a jej jedinečnosť vo Vesmíre.

Zaujímavými aktivitami riešili civilizačné problémy s odpadom, znečisťovaním vody, pôdy aj ovzdušia.

Najviac sa deti tešili na vyhľadávanie čiernych skládok v našom lese a čistenie lesa od odpadkov. Vytvorené skupinky súťažili v usilovnosti pri zbere odpadu. Vyhľadávali aj stromy
polámané silnými vetrami a oslobodzovali jarné kvietky spod vysušenej trávy. Pri pohľade pod suchú trávu videli drobné chrobáčiky a spoznávali spôsob ich života. Uvedomili si, že každý druh má v našom svete nenahraditeľné miesto.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.