Didaktické hry – Turistická vychádzka

„Jeseň v lese“ je vďačnou témou na pestovanie lásky k prírode a na rozvíjanie environmentálnej výchovy. Turistickú vychádzku do blízkeho okolia sme využili na to, aby žiaci lepšie spoznali krásu okolitej prírody, pozorovali zmeny v prírode, uvedomili si potrebu
jej ochrany. Počas turistickej vychádzky pozorovali stromy, rastliny, ale aj rôzne druhy hmyzu. Radosť prejavili nielen pri pohybových aktivitách, ale aj pri pozorovaní koni, či
objaveného vtáčieho hniezda. Cieľom turistickej vychádzky bolo vzbudiť u detí záujem o všetky krásy ktoré nám príroda ponúka a taktiež podporiť zdravie a pohyb.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.