Didaktické hry v MŠ

Podľa plánu sa dňa 17.5.2019 uskutočnili didaktické hry v prírode. Prialo nám aj počasie a tak sa mohli uskutočniť všetky naplánované aktivity. Začali sme o 8:00 zdravotnou prípravou. Deti sa oboznámili s vybavením lekárničky a zo zásadami prvej pomoci. Staršie deti si vyskúšali aj použitie trojrohej šatky pri zlomenine ruky, obväzovanie poranenej ruky, uloženie do stabilizovanej polohy a nosenie raneného.
O 8:30 hod sme vyrazili zo školy, na miesto konania ďalších aktivít –lúku pri vodojeme nad lesom. Úlohou detí bolo sledovať dopravné značky, ktoré sa nachádzali po ceste a vysvetlili sme si čo znamenajú. Dbali sme aj na bezpečnosť pri prechode cez cestu.
Na miesto konania DH sme dorazili približne o 9:00 hod a keďže sme boli pochodom unavení, oddýchli sme si a nadesiatovali sme sa. Potom sme si po sebe upratali. V blízkom lese sme si určili sme si o aký typ lesa ide a našli sme prvé jarné kvietky. Keďže boli aj liečivé, povedali sme si aj o ich liečivých účinkoch. Do lesa nepatria plastové fľaše a igelitové vrecká a tak sme vyzbierali všetko čo do lesa nepatrí. Potom sme v lese nazbierali opadané borovicové šišky, ktorými sme hádzali na cieľ, zahrali sme si aj loptové hry. Bacil-Cecil potom ponaháňal deti a nakoniec nasledovalo preťahovanie lanom, na ktoré sa deti tešili najviac. A to bol záver nášho krásneho dňa, prežitého v  jarnej prírode. Potom nasledoval už len návrat do materskej školy, kde sme dorazili o 11:30 hod.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.