Didaktické hry v prírode

18. 10. 2017 sa uskutočnili Didaktické hry v prírode.
Zúčastnili sa ich žiaci 0. – 4. ročníka ZŠ.

Cieľom didaktických hier bolo:
Pozorovanie jesenných zmien v prírode, orientácia v priestore.
Rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity.
Výchova k ochrane zdravia a ochrane životného prostredia.
Bezpečné správanie v prírode.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.