Dobrý skutok

Žiaci špeciálnej triedy našej školy sa v rámci celosvetového sviatku darovania a štedrosti zapojili dňa 26.11.2018 do projektu, kde bolo potrebné vykonať aspoň jeden dobrý skutok. A tak sa so svojou triednou pani učiteľkou vybrali do miestnej osady, navštívili dve staré mamy, o ktorých vedeli, že budú potrebovať ich pomoc a rozhodli sa konať: starší chlapci doniesli vo vedrách vodu a mladší žiaci sa postarali o poriadok v domácnosti – poutierali prach a pozametali dlážku. Cestou späť stretli ešte jednu staršiu pani, ktorá tiež potrebovala nabrať i odniesť vodu, a tak sa pripočítal ešte jeden dobrý skutok. Nakoniec sa všetci žiaci rozišli domov so skvelým pocitom, že každý, hoci je aj malý, dokáže byť nápomocný.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.