Dopravná výchova

Dňa 24.6.2019 si žiaci  našej základnej školy vo Vydrníku mali možnosť prakticky precvičiť teoretické vedomosti z dopravnej výchovy na simulovanom dopravnom ihrisku. Činnosť bola zameraná na pohyb chodcov po cestnej komunikácii, prechádzanie cez priechod pre chodcov, správanie sa pri semafore, poznávanie dopravných značiek, správanie sa cyklistov na cestách. Žiaci si mohli priniesť do školy vlastné bicykle, či kolobežky. Pripravili sme si dopravné ihrisko so situáciou hlavnej cesty, vedľajších ciest a kruhového objazdu s dopravnými značkami, vyznačenými prechodmi a semafórom. Žiaci riešili rôzne dopravné situácie na dopravnom ihrisku a následne absolvovali písomný test z dopravnej výchovy. Na záver si žiaci zasúťažili v jazde na bicykli a kolobežkách, ale aj v behu na krátke trate, kde mohli ukázať svoju obratnosť.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.