Dopravná výchova

Dňa 19.5.2016 si žiaci  našej základnej školy vo Vydrníku mali možnosť prakticky precvičiť teoretické vedomosti z dopravnej výchovy na simulovanom dopravnom ihrisku. Činnosť bola zameraná na pohyb chodcov po cestnej premávke, pohyb cez prechod pre chodcov, správanie sa pri semafore, poznávanie dopravných značiek, správanie sa cyklistov na cestách. Žiaci si mali možnosť priniesť do školy vlastné bicykle, kolobežky alebo detské motorky. Na školskom ihrisku bolo pripravené detské dopravné ihrisko so situáciou hlavnej cesty, vedľajších ciest a kruhového objazdu s dopravnými značkami, vyznačenými prechodmi a semaformi. Prvá skupina zisťovala dopravné označenia v obci a druhá skupina riešila dopravné situácie na dopravnom ihrisku pod vedením pedagogických pracovníkov.. Po absolvovaní úloh dopravnej výchovy sa skupiny vymenili. Na záver si žiaci zasúťažili v jazde na bicykli a kolobežkách, kde mohli ukázať svoju obratnosť.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.