Európsky týždeň športu 2019

Žiaci našej školy sa pod vedením učiteliek a vychovávateliek zorganizovaním športového dňa zapojili do Európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe.
Žiaci vymenili zošity a učebnice za lopty, kruhy, švihadlá a iné športové náradie. Na trávnatej ploche ihriska mali možnosť zahrať si futbal, súťažiť v bežeckých disciplínach, hrať naháňačky a rôzne pohybové hry zamerané na presnosť a precíznosť motorického prejavu.
Tieto aktivity prispievajú k podpore aktívneho pohybu a zdravého životného štýlu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.