Fašiangové šišky

Fašiangové dobroty
21.2. 2020 v školskom klube deti tretieho a štvrtého ročníka upiekli šišky pre obe oddelenia ŠKD. Fašiangové obdobie sme takto ukončili spoločným stolovaním v triede 2. A. Prváci a druháci ocenili prácu svojich kamarátov  vďakou a pochvalou. Žiaci starších ročníkov získali nové zručnosti, ktoré využijú aj v domácom prostredí.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.