Finančná gramotnosť – Návšteva múzea a Svetový deň pre bezpečnejší internet

Dňa 22. januára navštívili žiaci štvrtého ročníka našej školy Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kde sa zúčastnili vernisáže pod názvom “Múdro sporiť a rozumne míňať“. Bola spojená so zaujímavými hravými, no zároveň náučnými aktivitami v interaktívnom prostredí. Výstava bola rozdelená do šiestich oblastí, kde každá z oblastí pútavou formou oboznamovala žiakov so základnými finančnými pojmami a zákonitosťami financií a materiálnych hodnôt (sporenie, účet, platobná karta, úrok …). Žiaci si vyskúšali hru na výmenný obchod, plánovali, ako rozumne „naložiť“ s výplatou, ako používať bankomat a iné. Potom nasledovala prechádzka mestom spojená s návštevou obchodného centra Madaras a šťastný návrat domov.

Dňa 8. februára sme pokračovali v ďalšom vzdelávaní žiakov v oblasti finančnej gramotnosti a pri príležitosti Svetového dňa pre bezpečnejší internet (8. február) sa žiaci 3. ročníka pod vedením pani učiteľky Štelbackej a žiaci 4. ročníka pod vedením pani učiteľky Vaverčákovej zúčastnili besedy, ktorej cieľom bolo prostredníctvom premietania seriálu Ovce (schváleného tiež MŠVVaŠ) poukázať na riziká spojené s používaním internetu a zároveň žiakov 4. ročníka jednoduchým spôsobom oboznámiť s pojmom “internetbanking“.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.