Finančná gramotnosť

Pri príležitosti Svetového dňa sporenia prebehol na našej škole cyklus prednášok pre žiakov 2. až 4. ročníka zameraný na tému rozvoja finančnej gramotnosti.
Prostredníctvom prezentácie, ktorou ich sprevádzal „Dráčik Euráčik“ sa žiaci dozvedeli informácie o zavedení eura na Slovensku, prečo a ako je potrebné šetriť, ako sú bankovky chránené pred falšovaním a mnohé iné zaujímavosti zo sveta financií.
Následne mali žiaci pripravené pracovné listy s danou témou a nakoniec si každá trieda vyskúšala hru “Dražba“, v ktorej sa dražili obľúbené sladkosti. Po absolvovaní finančného miniškolenia získal každý žiak titul „Dráčika Euráčika“ a stal sa úspešným finančným manažérom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.