FinQ

FinQ – projekt pilotného overovania programu FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne pre zlepšenie finančnej kultúry. Jeho cieľom je najmä rozvoj kritického myslenia v kontexte financií a celkovej finančnej kultúry žiakov základných a stredných škôl na Slovenku, aby žiaci dokázali prijímať správne rozhodnutia aj vo finančnej oblasti. Začiatok projektu je september 2019, pilotná fáza bude prebiehať v dvoch etapách: v školskom roku 2019/2020 vzdelávaním pedagógov a vstupným testovaním žiakov a v školskom roku 2020/2021 samotným pilotným overovaním vo vybraných triedach na základných a stredných školách.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.