Hasiči budúcnosti

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru Poprad organizovalo okresnú súťaž výtvarných a literárnych prác na tému Hasiči budúcnosti. Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže a boli sme úspešní.

Barborka Slobodníková 1. ročník získala 1. miesto v kategórii do 9 rokov
Milan Šándor 2. ročník získal 2. miesto v kategórii do 12 rokov.

Obidve práce postúpili do celoslovenského kola .
Vyhodnotenie a odovzdanie cien prebehlo v budove Okresného riaditeľstva HaZZ v Poprade. Dostali diplomy a vecné ceny Deti si potom mohli pozrieť autá a zariadenia v hasičskej zbrojnici .

Bookmark the permalink.

Comments are closed.