Hráme sa na školu

V novembri deti z materskej školy navštívili základnú školu, konkrétne žiakov 0. ročníka.
Škôlkári chceli vidieť ako sa žiaci nultého ročníka učia. S pani učiteľkou priniesli žiakom vlastné vyrobené darčeky – papierové záložky do kníh. Nulťáci sa deťom z MŠ poďakovali a za odmenu si škôlkári mohli vyskúšať ako sa sedí v školskej lavici a píše do zošita. Na záver stretnutia si zahrali divadielko rozprávky O veľkej repe. Spoločné stretnutie deti hodnotili pozitívne a pozvali žiakov nultého ročníka na návštevu do materskej školy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.