Ing. Milan Budzák v našej škole

Tento rok je rokom Milana Rastislava Štefánika, pretože uplynulo 100 rokov od jeho smrti. Pri tejto príležitosti sme do našej školy pozvali pána Ing. Milana Budzáka, miestneho spisovateľa. Žiakom 4. ročníka porozprával o živote M.R.Štefánika, významného človeka pre našu vlasť. Prečítal im aj báseň, ktorú napísal na jeho počesť. Žiaci pána Budzáka za jeho prednes odmenili potleskom.
Pán Budzák žiakom rozprával aj o svojich zážitkoch z detstva, ku ktorým sa rád vracia. O tomto období sa nachádza v jeho zbierkach veľa krásnych básní.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.