Jubilanti

Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti usporadúva Obecný úrad vo Vydrníku príjemné posedenie pre jubilantov z obce. Žiaci našej školy a malí škôlkari boli chvíľu súčasťou tejto milej akcie. Pekným programom, ktorý nacvičili so svojimi pani učiteľkami najprv vyčarili úsmev na tvárach starých rodičov. Neskôr pri dojímavej pesničke, ktorú naše štvrtáčky zaspievali, sa nejednému jubilantovi skotúľali po líci slzy dojatia. Žiaci a deti z MŠ boli odmenené silným potleskom a sladkosťou.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.