Karneval ZŠ

Tak ako každý rok v období Fašiangov sa na našej škole koná karneval. Tohtoročný sa uskutočnil dňa 13.02.2015 v prekrásne vyzdobenej telocvični. Deti, aj ich pani učiteľky a vychovávateľky boli vyobliekané v pekných maškarných kostýmoch rozprávkových a nadprirodzených bytostí a zvieratiek. Usporiadatelia, p. učiteľka Mgr. Gondová a p. vychovávateľka Mgr. Žuffová, pripravili pre deti–masky množstvo zábavných hier a súťaží, v ktorých deti vyhrali zaujímavé ceny a samozrejme sladké odmeny. Hravá zábava sa striedala s tanečnými kolami v ktorých sa deti poriadne vybláznili. Porota pozorovala masky počas diania karnevalu a v závere, po dlhom rozhodovaní sa, vyhlásila víťaza najkrajšej masky, ktorou sa stala Slavomíra Žigová, žiačka štvrtého ročníka. Odmenené však boli všetky masky ktoré sa karnevalu zúčastnili. Deti si užili počas karnevalu veľa radosti a bujarej zábavy.
Určite si to o rok opäť zopakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.